Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu  M.P. Flower

- predávajúcim v internetovom obchode M.P. FLOWER je Milan Pastorok Dolná Seč 222. 935 31 Dolná Seč

  IČO : 11716282    IČ DPH : 1020383111    mobil : +421905228343     email : mpflower@mpflower.sk

 - predávajúci je povinný vybaviť záväznú objednávku v čo najkratšom termíne a odoslať tovar na adresu uvedenú v     objednávke.Zaväzuje sa,že osobné údaje,ktoré mu kupujúci poskytol, bude využívať,iba za účelom vybavenia objednávky   internetového obchodu a neposkytne tretej osobe,pokiaľ to bezprostredne  nesúvisí s vybavenie objednávky.Predávajúci má právo pozastaviť vybavenie objednávky,keď kupujúci opätovne neprevzal objednávku s povinnosťou úhrady.Predávajúci má možnosť zmeniť objednávku v prípade,ak je tovar na sklade  vypredaný.

- kupujúcim je každý zákazník fyzická,alebo právnická osoba,ktorá elektronicky odošle objednávku tovaru s povinnosťou úhrady.Na základe odoslanej objednávky sa uzatvára kúpna zmluva.Kupujúci má povinnosť vyplniť formulár s menom,priezviskom,presnou adresou,mobilom,email. Pri registrovaných zákazníkov je povinné uviesť fakturačnú adresu ,IČO ,DIČ, IČ DPH.Kupujúci sa zaväzuje odobrať zaslaný tovar a zaplatiť celkovú cenu objednávky,vrátane poštovného

- ceny v eshope sú uvedené maloobchodné bez DPH pre neregistrovaných zákazníkov.Po zaregistrovaní sa Vám zobrazia veľkoobchodné ceny,ktoré sú určené za účelom ďalšieho predaja.

- odber tovaru sa uskutočňuje osobne,alebo prostredníctvom poštového kuriéra .Platba je v hotovosti formou dobierky, vrátane poštovného,ktoré sa môže meniť podľa tarify Slovenskej pošty závislosti od hmotnosti danej objednávky.

-záručná doba začína predajom tovaru kupujúcemu stanovená na 24 mesiacov. Reklamovať je možné, len tovar zakúpený u kupujúceho.Pri uplatnení reklamácie je povinné doručiť tovar nepoškodený,vrátane kópie dokladu o zaplatení.Oprávnenie na záruku zanikne keď je tovar mechanicky poškodený,alebo nesprávnym zaobchádzaním.

-kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito  obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.  Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu sú vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy a podmienky tu neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, pre elektronickú komunikácie formou emailu, ako platné a záväzné pre obe zmluvné strany. -

-tieto obchodné podmienky sú platné od 1.3.2017